info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Проект „Образование за утрешния ден“

16.09.2019
Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

От учебната 2019/2020 г. СУ. „Никола Йонков Вапцаров“ участва в горепосочения проект с две работни групи:
1.“ДИГИТАЛНА РАБОТИЛНИЦА“ – 3.КЛАС
2.“ЗАБАВНА ИНФОРМАТИКА“ – 4.КЛАС
/ръководител: Катя Кръстева – Танева/

Финална изява на Клуб „Дигитална работилница“ и Клуб „Занимателна информатика“ по Проект „Образование за утрешния ден“.

С настоящето видео демонстрираме малка част от това, което направиха нашите „дигитални творци“. Г-жа Катя Танева изказва своята благодарност към всички ученици, родители, колеги и ръководство за подкрепата, доверието и търпението по осъществяване на проект „Образование за утрешния ден“ с пожелание за здраве и сбъдване мечтите на децата!

ОУД_Седмица-на-гората_02.04.2020

ОУД_Великден_17.04.2020

ОУД_Международен-ден-на-земята_22.04.2020

ОУД_Ден-на-книгата-и-авторското-право_23.04.2020

ОУД_Гергьовден_06.05.2020

Дигитална изложба“ 24. МАЙ“:

Детайли

Дата:
16.09.2019