info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Проект „Подкрепа за успех“

29.09.2020
Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
Относно: организацията на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2020 / 2021 година

Файл: Заповед 131

Детайли

Дата:
29.09.2020
Уебсайт:
www.eufunds.bg