info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74
февруари 4, 2024

Day

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето През октомври и ноември нашите ученици имаха привилегията да участват в тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения по проекта, които се проведоха от служители на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Приморско. Обучението...
Прочети още

Контакти

СУ Никола Й. Вапцаров

гр. Приморско, ул. “Ропотамо” №48

0550 3-28-74
souvapcarov@abv.bg

Социални мрежи