info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Събития и проекти

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Приморско работи по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование […]