info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Събития и проекти

Latest Past Събития

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Приморско работи по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование […]

Занимания по интереси

https://class.mon.bg   Училищна програма за Занимания по интереси за учебната 2022/2023 Утвърдени занимания по интереси  за учебната 2022/2023   С цел проучването на желанията е необходимо попълването на анкетна карта. […]

Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

                  Уважаеми родители и ученици, СУ „Н. Й. Вапцаров", гр. Приморско  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да […]