info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

НП „Иновации в действие“

От 29.05. до 31.05.2024г. СУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Приморско бе домакин на национална среща
за обмен на добри практики между иновативни и неиновативни училища по
НП “Иновации в действие”. Пред гостите от СУ “Проф. д-р Асен Златаров”-гр. Годеч,
СУ “Хр. Смирненски”- с. Крушари и ОУ “Хр. Смирненски”- гр. Ямбол, представихме иновацията, по която работим от началото на учебната 2023/2024г.- Лаборатория “Природа” за постигане на екологично образование чрез изследване влиянието на човешката дейност върху природните богатства на родния край. Учениците от иновативните ни паралелки провеждат редица лабораторни изследвания на водите на реките на територията на Приморско и Китен – р. Дяволска и р. Караагач, зауствани в Черно море и следят за замърсеността им преди и след туристическия сезон. Гостите се запознаха с историческите и природни забележителности на родния ни край, на Черно море и на Странджа.
Благодаря на колегите, които за пореден път представиха училището ни на ниво и на учениците, за тяхното отговорно отношение към образователния процес. Радвам се, че съм част от този екип!🩷
В лицето на колегите от Годеч, Крушари и Ямбол открихме нови приятели и партньори.
До нови срещи!🍀🌞🫶

С уважение,
Мариана Казларова
Директор

Leave a Reply