info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

„Котаракът в чизми“

Театрално ателие „Одеон“ представи премиерата на мюзикъла „Котаракът в чизми“ в Читалище „Самообразование – 1919 г.“ гр. Приморско. В постановката участваха талантливите ученици от 5.а и 5.б клас на СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Приморско, режисирани от техния учител по БЕЛ –
г-н Георги Христов. Те майсторски демонстрираха своите музикални и актьорски заложби пред пълна зала и под бурни овации на публиката.

Може да бъде изображение с 1 човек
Може да бъде изображение с 8 души, цигулка и дирндъл
Може да бъде изображение с 5 души
Може да бъде изображение с 1 човек, учене и тълпа
Може да бъде изображение с 2 души и дете
Може да бъде изображение с 7 души и цигулка
Може да бъде изображение с 6 души
Може да бъде изображение с 3 души и тълпа
Може да бъде изображение с 13 души

Leave a Reply