info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Тренинг-обучение „Действия при пожар“

На 19.10.2023 г. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско се проведе тренировъчно занятие по Гражданска защита на тема „Действия и евакуация на учениците при пожар“.🔥

Чувайки подадения звуков сигнал на системата за пожароизвестяване, всички в сградата – ученици, учители и служители, я напуснаха за 2 минути и 16 секунди. По време на учебната евакуация бяха спазени всички изисквания.

Пожарникарите умело демонстрираха тренинг за действията по време на евакуация, както и показаха как се овладява огън със струя вода, как се оказва първа помощ.

Учениците имаха възможност да погледнат отблизо оборудването в пожарния автомобил. Запознаха се и с новата придобивка на пожарната – ножица за метал за инциденти с автомобили.

За всички нас денят беше много вълнуващ и изпълнен с полезни дейности!

Благодарим на екипа на РСПАБ – гр. Приморско за ползотворната среща!

Може да бъде изображение с 4 души
Може да бъде изображение с 3 души, линейка и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 2 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 5 души и линейка
Може да бъде изображение с 4 души
Може да бъде изображение с 1 човек
Може да бъде изображение с 3 души и линейка

Презентация

Администратор: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply