info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Урок – Екскурзия

На 19.09.22 г. се състоя интердисциплинарен урок-екскурзия на тема:
 „Урок-екскурзия вдъхновение за учене, национално и екологично възпитание на подрастващите.“
Урокът се проведе с учениците от 6.a клас от СУ,,Н.Й.Вапцаров“ гр. Приморско в две учебни дисциплини: Човекът и природата и Литература.

Ръководители: З. Тодорова, М. Илиева и Р. Янчева.

Урокът протече при присъствието на родители от класа.

 Учебният процес се проведе сред природата, по поречието на р. Ропотамо край гр. Приморско, водопад ,,Докузак“, намиращ се в сърцето на природен парк ,,Странджа“ и музеите в
 с. Бръшлян и гр. Малко Търново . В него се разшириха и задълбочиха знанията за газовата обмяна при животните и човека, за ролята на кръвта при тази обмяна, вредата от цигарения дим и последиците, които той оказва върху човешкия организъм. Учениците припомниха изученото за фолклорния традиционен календар и по-конкретно , чрез беседа и етнографски материали, разшириха познанията си за традиционните за региона обичаи-нестинарството и кукерите. Урокът беше представен чрез метода ролеви игри, беседа, нагледни материали.
На учениците им бяха поставени следните задачи:

За часа по Човекът и природата:

  1. Да направят модели на кислородни молекули (от балони), които да доставят до клетките на тъканите и органите. За целта учениците бяха разделени на групи. Те трябваше да излязат от алвеолите (маркирани с въжета),  да влязат в лодката (червена кръвна клетка),  да се свържат с молекулите на хемоглобина (маркирани с червен картон) и да потеглят по р. Ропотамо (кръвта в капилярите). В клетките на тъканите и органите (маркирани с обръчи), претрансформираха балоните, направиха модели на молекули въглероден диоксид, вода и енергия. Представиха на дъската схемата на процеса дишане.

В същото време учениците имаха възможност да се запознаят с поречието на река Ропотамо и да наблюдават някои представители на фауната в естествената им среда.

  • Да преценят колко ученици трябва да се върнат отново в лодката (червена кръвна клетка), като си припомнят колко процента от въглеродния диоксид пренася кръвната плазма. Лодката потегли само с няколко ученици, а останалите със своите модели на молекули въглероден диоксид се придвижиха извън лодката до алвеолите.
  • В лодката (червена кръвна клетка),  чрез ролева игра, да демонстрират как при вдишване на цигарен дим въглеродният оксид, подобно на кислорода, се свързва с хемоглобина, но не се освобождава лесно. Учениците направиха извода, че кръвта на пушачите пренася по-малко кислород, в сравнение с кръвта на непушачите.

Задачи за часа по литература:

  1. Предварително разделени на две групи-момичета и момчета, трябваше да открият информация за същността, възникването и съхраняването на двата обичая-нестинарство и кукери.
  2. След беседата и разгледаната етнографска сбирка, откриха общото и различното при провеждането на двата обичая в различните региони и отличиха типичното за Странджа.
  3. Предварително подготвени за задачата, част от учениците разказаха легенди за природни феномени в природен парк ,,Странджа“, така затвърдиха познанията си за фолклорните текстове.

Урокът постигна предварително заплануваните цели, а именно:

– формиране на екологична култура и национално самосъзнание

– развитие на творческо въображение

– свързване на теория с практика

– възприемане на учебния процес като забавен и интересен.

Администратор и автор на колажите: Катя Танева

Leave a Reply