info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

ПОМАГАЛА И УЧЕБНИЦИ за 2022/2023 год.

Уважаеми родители и ученици, предлагаме на вашето внимание помагалата и учебниците, които трябва да се закупят за новата учебна година.
В начален курс класните ръководители организирано правят заявките за всички ученици.

Катя Танева
Администратор

Leave a Reply