info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Отзиви на родителите за дигитално училище СУ. „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Приморско

В природата на всяко дете е да иска да се доверява
да сътрудничи
да се справя
да се труди
да твори
и да бъде независимо.
Онова, от което се нуждае е партньор, който може да предава уважение и разбиране, който предпочита сътрудничеството пред налагането и който цени
индивидиуалността и новаторството.
Срещата между ученика и учителя е среща между потребността и желанието за научаване
и способността на възрастния да научи детето.
В този смисъл образованието не започва и не свършва с учебния час, то е:
в усмивката
в благодарността
в удовлетворението
в подадената ръка
в говоренето
в слушането
в търпението
в споделените емоции.
Защото образованието
започва в чувствата, за да
стигне до ума и да прерастне в действие.
Нашата отговорност като учители, партньори, хора е
да научим децата да обичат, да мислят неуморно и да намерят своя уникален начин да бъдат полезни!

Приложено ви публикуваме отзивите на нашите родители дотук:

До ДИРЕКТОРА

на СУ“Н.. Вапцаров“ гр.Приморско

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР

Изказвам сърдечни благодарности на целия ви екип осъществил електронното обучение в училището ни. Родител съм на ученичка от 4-ти клас, предстоят ни важни изпити, електронното обучение е важно за нас. Благодаря и на всички преподаватели, ангажирани и всеотдайни в качественото изпълнение на обучението. Благодаря и на класния ни ръководител – г-жа Силвия Иванова, за търпението и вниманието, което проявява към всеки един от нас, родител и ученик. Благодаря й за ползотворните часове, за всяко проверено домашно с обратен отговор, за допълнителните разяснения по уроците. Електронният учебен процес се провежда в контролиран и качествен ред.

Благодаря Ви!

С УВАЖЕНИЕ Живка Стоянова,

родител на Ванеса Венциславова 4 б клас.15.04.2020г.

Автор на статията: Елица Райчева