info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Учители и служители

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА НА СУ „ Н. Й. ВАПЦАРОВ”, гр. ПИМОРСКО

Име, презиме, фамилияДлъжностПредметна област
1.Мариана Стоянова Казларовадиректор
2.Радостина Михалева Прокопова инж. зам. директор
3.Панайотка Анастасова Миховапед. съветникИЦ
4.Мария Димова Полименоваст. учителНачален учител
5.Цвета Стойчева Зареваст. учителНачален учител
6.Зорница Данаилова Симеоноваст. учителНачален учител
7. Живка Георгиева Живковаст. учителНачален учител
8.Силвия Сашева Ивановаст. учителНачален учител
9.Пенка Господинова Шигуроваст. учителНачален учител
10.Красимира Кирилова Добреваст. учителНачален учител
11.Галина Кирилова Михалеваст. учителНачален учител
12.Елеонора Тончева ПоповаучителН. учител с АЕ
13.Катя Георгиева Кръстева – Танева           ст. учителН. учител с КМИТ
14.Катя Костадинова Събеваст. учителБЕЛ
15.Миглена Тодорова Илиеваст. учителБЕЛ
16.Георги Христов ГеоргиевучителБЕЛ
17.Сребрина Иванова Димитроваст. учителБЕЛ и НЕ
18.Лора Марианова Кертева    учителАЕ
19.Михаела Димитрова ГеоргиеваучителАЕ
20.Надя  Недкова Желязковаст. учителМатематика
21.Стефан Стоянов СтояновучителМузика, ИТ и ТП
22.Христина Димова Налбантоваст. учителГеография и история
23.инж. Диана Янева Костадиноваст. учителХимия и ООС
24.Златина Вълчева Тодороваст. учителИИ, Природни науки
25.Петър Димитров ЖабовучителФВС
26.Стоян Пенев ПеевучителФВС
27.Ваня Миткова Ставратеваст. учителПроф. предмети
28.Радостина Андреева Янчеваст. учителБЗО и ХООС
29.София  Господинова Вълчеваст. учителНачален учител
30.Ваня Тодорова Желева             ст. учителНачален учител
31.Николета Стоянова Анастасова                ст. учителНачален учител
32.Мариета Христова Георгиева                   учителНачален учител
33.Дора Георгиева ВърбановаЗАСАдминистративен персонал
34.Йорданка Петкова КутевадомакинАдминистративен персонал
35.Радослава Георгиева Христовагл. счетоводителАдминистративен персонал
36.Щилиян Русинов СтавратевРаботник поддръжкаПомощен персонал
37.Николина Жекова ВасилеваЧистач-хигиенистПомощен персонал
38.Донка Вълканова ИвановаЧистач-хигиенистПомощен персонал
39.Станка Щилиянова НиколоваЧистач-хигиенистПомощен персонал
40.Пенка Димитрова ХубеноваЧистач-хигиенистПомощен персонал
41.Златина Добрева РусеноваЧистач-хигиенистПомощен персонал