info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Обществен съвет

Име, Презиме, ФамилияДлъжност
1.Калиопа Костадинова ТрендафиловаПредседател
2. Елена Владимнирова ТаневаЧлен
3.Милена Костадинова ТодороваЧлен
4.Минка Стоянова АтанасоваЧлен
5.Митка Атанасова КостадиноваЧлен