info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Победители в Националното състезание на СБНУ през учебната 2023/2024 г.

Сдружение на българските начални учители (СБНУ) разработва и реализира проекти за учебни и училищни състезания и конкурси, с което подпомага развитието на формите на извънкласна и извънучилищна работа с учениците. С тази си дейност подпомага още създаването на среда за развитие на творческите способности на децата и способността им да работят с тест като утвърждаваща се форма за проверка на знанията и уменията. Състезанията имат образователен и възпитателен ефект, защото  изявяват участниците пред по-широка аудитория и им показват, че знанията са самочувствие и радост от постигнатото.

Тук може да се запознаете с графика и условията на състезанията:

https://www.sbnu.org/kalendar/

Учениците от начален етап на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско отново показаха високи резултати в Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Те се включиха в „Аз и знанието“ ,„Аз рисувам“ ,„Аз, природата и светът” ,„Аз и числата” и „Аз общувам с Европа”. През месец май бе обявен списъкът с победителите, извоювали на едно, две или повече състезания максималните 50 точки, за което получават медали и грамота.
1. клас – 2 златни и 2 сребърни медала
2. клас – 11 златни и 4 сребърни медала
3. клас – 1 златен и 9 сребърни медала
4. клас – 7 златни и 6 сребърни медала

2.а клас и г-жа Мария Полименова

2.б клас и г-жа Цвета Зарева

3.а клас и г-жа Зорница Симеонова

3.б клас и г-жа Мариета Георгиева – 7 сребърни медала (има отсъстващи деца)

4.а клас и г-жа Силвия Иванова

4.б клас и г-жа Пенка Шигурова

Гордеем се с Вас, ученици и учители!

Leave a Reply