info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

24 май в СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско

24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света – празник на писмеността, просветата, културата. Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване.
Най-светлият български празник, тази година бе отбелязан подобаващо в СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско.

🌹Венци сме увили
с божур, перуника,
със люляци бели
и горска иглика.
Че утре е празник
голям, всенароден
на двамата братя-
Кирил и Методий! 🌹
2.а клас и г-жа Мария Полименова

2.б клас и г-жа Цвета Зарева

В часовете по КМИТ, с г-жа Катя Танева, учениците според възрастта си изработваха, дигитални рисунки на Paint, анимации на Scratch, презентации на PowerPoint.

4.б клас и г-жа Пенка Шигурова

По традиция на този ден изпращаме тържествено нашите абитуриенти…

Отличниците на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско бяха наградени с лента и грамота.

С награда и грамота за съвестно отношение бяха отличени учениците със СОП.

Награждаване на Иван Петров от 5.а клас – 1. място Националната олимпиада по Roblox

С г-жа Катя Танева, преподавател по КМИТ

Приветствие от кмета на Община Приморско – г-н Иван Гайков
„24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е празник, който ни изпълва с национална гордост и самочувствие. В този свят ден се прекланяме пред самоотверженото дело на светите равноапостоли Кирил и Методий и техните ученици.
Поклон пред Вас учители, културни, читалищни дейци и самодейци, за вашия устрем, отдаденост и просветителски плам! Пожелавам Ви здраве, сила и много енергия, за да продължите своето свято дело в името на националното ни достойнство и идентичност.
Честит празник!“

Мажоретният състав към училището с ръководител г-жа Силвия Иванова

Поздрав от първокласниците с класни ръководители г-жа Красимира Добрева и г-жа Галина Михалева

Съншайнс и г-жа Ива Петрова

Вокалната група към училището с ръководител г-н Стефан Стоянов

Детски танцов състав с ръководител Мария Върбанова

Денка Ставракева от 11.а клас

Елена Ангьозова, 4.б клас

София Панайотова, 2.а клас

С кръшно хоро приключи тържествената част в училище.

„Празникът е празник, когато до теб са и хората, които вършат най-тежката работа в училище. Честит празник, момичета! Радвам, че работя точно с вас и всеки ден ми давате поводи за усмивка! Ценя ви!🫶🍀🩷“ Мариана Казларова

Изпращането на абитуриентите пред Общината в града е момент, който всички очакваме с нетърпение. Вълнението на дванадестокласниците, на учители и родители, красивите тоалети и усмихнати лица внасат празничност и надежда.
Този 12. клас има две класни ръководителки – г-жа Дочка Минчева, която бе с тях в 9, 10 и 11. клас и се пенсионира и г-жа Радостина Янчева, която беше тяхна класна в 12.клас.

Г-жа Дочка Минчева – респект!


Leave a Reply