info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа. На този ден се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман, в която се излага неговата идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която би направила войната между европейските народи немислима. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.

Научете за дейностите във връзка с Деня на Европа през 2024 г.

2.б клас и г-жа Цвета Зарева
Децата се запознаха с държави от Европа. Интересни факти,столици. Откриваха държавата на картата.

3.б клас и г-жа Мариета Георгиева

3.а клас и г-жа Зорница Симеонова

4.а клас и г-жа Силвия Иванова

4.б клас и г-жа Пенка Шигурова

В часовете по Компютърно моделиране с г-жа Катя Танева, учениците създаваха игри на Scratch

На 9 май – Деня на Европа – СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско провежда Ден на ученическото самоуправление. Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли – на преподаватели, на управленци, на медицински лица… В рамките на инициативата те организират учебния процес, решават проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности. В коридорите дежурят „учителки”, усмихнати, но строги, те следят за дисциплината и никой не им противоречи. В някои от часовете влизат на посещение „помощник-директор или директор” и крехката възраст изобщо не пречи на авторитета им – даже напротив. Усмихнато медицинско лице влиза в лекарския кабинет и всички искат да са болни.
Сигурно и отсъстващите са по-малко…

Заслужава си да повдигнем въпроса, защо е необходимо да присъства такъв ден в училищния календар?
Монетата винаги има две страни, затова е нужно да осъзнаем сложността на учителската професия, преди да можем меродавно да направим заключение за нея. Всеки учител, подобно на всеки човек, е отделна вселена – отличава се с универсалност, защото подходът му към работата е уникален.
Въпросът е, какво е да бъдеш в ролята на учител. По какъв начин можеш да слееш своята вселена с тази на 25-30 отделни индивиди, за да се получи учебен процес? 
Точно този отговор си прокрадва път, когато говорим „защо е необходимо“.
Ролята на учителя е ясна от древни времена, а умението им да бъдат будители е онзи елемент, който трябва да достигне до съзнанието на учениците.

В ролята на директор влезе Емил Попов от 11.клас и Белослава Войнова от 9.клас

Зам. директор – Росица Барцулева, 11.клас
Педагогически съветник – Мишел Тодорова, 11.клас

Ванина Шурелова, 6.а клас

Диан Танев, 6.б клас

10. клас в час по география с г-жа Христина Налбантова

Александра Дамянова, 9.клас в час по Английски език и г-ца Михаела Георгиева

Виктория Атанасова, 5.б клас, замества г-ца Михаела Георгиева в час по Английски език

Дария Митрева, 5.а клас, в ролята на г-н Стоян Пеев

Златомира Франгулева, 5.б клас, замества г-н Георги Христов в час по БЕЛ

Християн Михайлов, 7.клас, на мястото на г-жа Катя Танева в час по КМИТ

Виктория Андонова, 7.клас, замести г-жа Катя Танева по КМИТ

В ролята на медицинското лице – Стефан Танев, 5.б клас

Д-р Танев, зае мястото на Мария Василева

Помощниците на „Чичо Щилян“

“И ний сме дали нещо на света…”

В Деня на Европа и в навечерието на 24. май – Денят на славянската писменост и култура, учениците от 5.клас се сдобиха с една по-различна класна стая. Ликовете на велики български писатели и поети – възрожденци, и техните сентенции надничаха от чиновете им. “По-лесно се работи в творческа среда!”, заявиха те. Сподели в социалните мрежи г-жа Мариана Казларова, директор на училището.

Автор: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply