info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

„Лаборатория природа“ – отпадни води

Посещение на ученици от СУ „Н. Й. Вапцаров“ на пречиствателна станция в град Царево

Във връзка с работата по проект „Иновативно училище“, на 23.04.2024 г. ученици от иновативните паралелки на 5, 7 и 8 клас, при СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в град Приморско, посетиха в час по  ФУЧ „Лаборатория природа“  пречиствателна станция за отпадни води – град Царево. Това стана под ръководството на г-жа Диана Янева – учител по Химия и ООС,  г-жа Радостина Янчева – учител по Биология и ЗО и г-жа Христина Налбантова – учител по География и икономика. Посещението беше реализирано благодарение на любезното съдействие на госпожа Стела Костадинова – Ръководител ПСОВ „Царево“.
Учениците получиха отговори на въпросите:

  • Как се образуват отпадните води в домакинството?
  • Къде отива отпадната вода от канализацията?
  • Как човекът замърсява естествените води?
  • Може ли да се пречистят отпадните води?
  • Какви вещества не трябва да попадат в канализацията?
  • Защо се запушват канализационните тръби?

Децата се запознаха  с технологията за пречистване на отпадни води чрез резервоари за филтриране и утаяване в  басейн за биологично пречистване. Действието включва три фази – механична, биологична и химична. При механичното пречистване се извършва отстраняване на едри плаващи примеси. Биологичното пречистване във втората стъпка се осъществява в басейн с микроорганизми, които се хранят със замърсителите. След това водата постъпва в резервоари за утаяване на фини частици. Останалата вода се пречиства химически и се връща в природата. Учениците бяха информирани колко големи количества отпадни води  се генерират  от населените места, а тези води са опасни, поради наличието на голямо количество бактерии в тях. През лятото в района, в който живеем, броят на хората се увеличава значително, поради туристическия сезон и сме длъжни да осигурим добро качеството на водите за тях, за себе си, за природната среда.

Автор: Христина Налбантова

Администратор: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply