info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Млади екскурзоводи

         На 31.01.2024 г. по проект “Занимания по интереси”, клуб “Млади екскурзоводи”, с ръководител г-жа Ваня Ставратева проведоха първата си еднодневна ученическа екскурзия до
гр. Малко Търново. В нея участваха ученци от 8 клас на СУ ”Н. Й. Вапцаров” – Приморско, обучаващи се по професия “Екскурзовод”.

Целта на еднодневната екскурзия беше учениците от клуб “Млади екскурзоводи” да подготвят, разучат и представят екскурзоводски беседи пред своите съученици за забележителности и обекти в региона на Малко Търново. В автобуса по време на пътуването и по обекти бяха поднесени беседи за странджанската архитектура, ПП ”Странджа“ и местност Петрова нива.
Учениците посетиха природонаучен и исторически музеи в гр. М. Търново.

Широка палитра от знания и умения предлага специалност „Екскурзоводство“ по време на курса на обучение. Специфичната подготовка на специалност „Екскурзоводство“ дава възможност на учениците да усвояват не само теоретични знания, но и практически умения.

Leave a Reply