info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Meждународен ден на Толерантността

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

Нека бъдем по-добри и човечни, не само днес!

Малките дигитални творци на г-жа Катя Танева се справиха отлично с онлайн пъзелите по темата.

https://puzzlefactory.com/bg/%D0%BF%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0/414343-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D0%BB#8×8

https://puzzlefactory.com/bg/%D0%BF%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/295664-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D0%BB#4×3

https://puzzlefactory.com/bg/%D0%BF%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/246475-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D0%BB#6×3

5.а клас и г-ца Елеонора Попова

2.а клас и г-жа Мария Полименова

2.б клас и г-жа Цвета Зарева

Може да е драскулка на сърце и текстово съобщение

Leave a Reply