info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

КЛАСНА СТАЯ БЕЗ СТЕНИ

СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско спечели и реализирара проект на Министерството на околната среда и водите по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023 г.“ на ПУДООС
на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с наименование на проекта ни: „КЛАСНА СТАЯ БЕЗ СТЕНИ“

Класна стая без стени освен място за обучение, е място за отдих и общуване с приятели.
Организиране на заниманията по интереси и място за провеждане на индивидуална и групова работа на ресурсните учители с ученици със специални образователни потребности.

Децата бяха толкова нетърпеливи да я използват…

Г-жа Калзрова благодари за подкрепата на участващите в проекта!

Автор на статията: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply