info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Международен ден на Черно море

По повод Международният ден на Черно море се проведе любознателна среща на пристанището с небезизвестния рибар в гр. Приморско Кирчо Илиев и всички ученици от начален етап на образование.
Той обясни за какво се използва фарът и как рибарите се ориентират по светлината му в морето. Как се прави рибарски възел с въже и информация за това какви известни риби има в Черно море. Демонстрира с ученик как се поставя спасителна жилетка и други морски приспособления, които са нужни на всеки рибар в рибарската лодка.

Най-сериозна заплаха за екосистемата на Черно море са замърсяването, свръхуловът на риба и неустойчивото развитие на крайбрежието.
В деня на Черно море учените напомнят, че всеки от нас може да помогне за опазването му – като не оставя боклук по плажа и не изхвърля безразборно найлонови торбички, не излива мазнини и опасни химикали в канализацията и пести водата.

Учениците на г-жа Катя Танева участват на ОСЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
,,MOPETO, MOPETO, MOPETO…“ за компютърна рисунка, BAPHA 2023 r. Да им пожелаем успех!

https://odk-varna.com/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE.pdf

Администратор: Катя Кръсева-Танева

Leave a Reply