info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

5 октомври – Международен ден на учителя

На 5-ти октомври, у нас и в още над 100 страни по света, се отбелязва Денят на учителя.
Професията „учител“ е достойна за уважение във всички култури и общества, защото изгражда бъдещето на всяка нация. Учителите са хората, благодарение на които младите хора се превръщат в личности. Те ги учат да разпознават доброто и справедливостта, да мислят творчески и да вземат самостоятелни решения.
Честит празник на всички учители, които раздават своята обич и знания, които раздават своята топлина, за да са щастливи нашите деца!

Благодарим Ви, учители!

Малките ученици поздравиха гостите с песента „Здравей, училище любимо!“, рецитираха стихчета-послания и на финала се появи надпис „Б;агодарим Ви, учители, днес!“

Друга изненада бяха подготвили колегите от начален етап …
Изложба-спомен на незабравими моменти през изминалите години.

Един празник, превърнал се в традиция! Едни личности, които докосват душите ни и днес!Leave a Reply