info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Пореден повод за гордост

Катя Кръстева-Танева учител по компютърно моделиране и информационни технологии в
СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско бе единствената класирана преподавателка от Бургаска област за участие в обучение предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН – Женева в периода 16 септември – 24 септември 2023 г.

Групата от България (30 учители) бе първата, която посети „Science Gateway“ – новия образователен център за представяне на научната дейност в ЦЕРН, чието откриване ще бъде след 2 седмици. Порталът на науката ще предложи на посетителите от всички възрасти (от 5 до 105 години) комбинация от изложби, лабораторни дейности и събития точно на мястото, където учени от цял свят изследват нашата Вселена. Този нов център за посетители предоставя уникалната възможност да открием науката и технологиите на ЦЕРН чрез практически експерименти.

ЦЕРН – наука с 99% от скоростта на светлината

Европейската организация за ядрени изследвания (на: Organisation européenne pour la recherche nucléaire), съкратено ЕОЯИ, по-известна като CERN (ЦЕРН), намираща се край Женева, Швейцария, е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици.

CERN е съкращение от Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire („Европейски съвет за ядрени изследвания“) – организацията, която през 1952 – 1954 г. подготвя създаването на ЕОЯИ и се саморазпуска при нейното създаване.

Добре дошли в ЦЕРН!

https://indico.cern.ch/event/148275/contributions/181256/attachments/145694/206474/2011_Introduction_to_CERN_BG_teachers.pdf

В ЦЕРН вече знаят къде се намира Приморско …

Камера на Уилсън и заслужено 2-ро място

Д-р Георги Анчев oт Института за ядрени изследвания и ядрена енергерика на БАН (ИЯИЯЕ-БАН)

Д-р Борислав Павлов

Радостина Новакова, главен експерт в отдел „Квалификация и кариерно развитие“ прие с благодарност комплимента от слънчево Приморско …

ЦЕРН е популярен и с богатата си палитра от образователни програми. Подготовката на нови поколения изследователи, физици, инженери, техници, грижите за масовото образование на обществото, на учениците от гимназиите, както и на техните учители, са част от мисията на ЦЕРН.

Проф. д-р Леандър Литов
https://edu-business.info/october-2020/speaker/leander-litov/index.html

Г-жа Танева е имала възможността да види къде се е намирал кабинета на Тим Бърнърс-Лий (основоположник и създател на WWW) и първият web сървър, направен от него.

Български учени са част от няколко проекта. Особено важно е участието им в експеримента СМS (Compact Muon Solenoid). Друг съществен принос имаме и към Световната изчислителна мрежа на Големия адронен колайдер и GRID технологиите за обработка на големи количества данни – България е много силна в областта на изчислителната техника и софтуера.

Големият адронен колайдер представлява два ускорителя, които работят заедно, но ускоряват частиците в обратни посоки. Когато противоположните снопове се срещат, се получават сблъсъци и се създават нови частици, интересни за физиката. Така на 4 юли 2012 г. беше потвърдено съществуването на „хигс бозона“- тази част от частиците, която им дава маса.

Съществуването на частицата беше предсказано през 1964 година от Питър Хигс.
През 2013 г. той получи Нобелова награда.
Големият адронен колайдер на ЦЕРН се намира се на 100 метра дълбочина, дълъг е 27 километра.
Най-голямата машина, правена някога от човек работи при температура минус 271,3 градуса по Целзий. Частиците обаче не се сблъскват по целия 27- километров колайдер. Това става само на четири места, наречени четири експеримента -„Алис“, LHCb, „Атлас“ и CMS. Последните два са с общо предназначение и именно с тяхна помощ е доказано съществуването на „хигс бозона“.

дфн. Иван Глушков

Има доказателства за съществуването на тъмна материя …

Прочети още на: https://www.dnes.bg/technology/2023/01/03/cern-ima-dokazatelstva-za-syshtestvuvaneto-na-tymna-materiia.555804

ЦЕРН обединява усилията на европейските държави за изследвания с мирни цели в областта на физиката на елементарните частици, с основно мото да се създава наука за мир. Обученията са били водени от учени, доказани в сферата на физиката и IT технологиите:
Джеф Уайнър – ръководител на учителската програма и български лектори,
проф. Роман Захариев (БАН), инж. Зорница Захариева, инж. Георги Анчев (БАН),
д-р Иван Глушков (Тексаски университет), проф. Леандър Литов (университет “Свети Климент Охридски” – София), гл. ас. Румяна Хаджийска, Ники Беев, Андрей Абрамов, Борислав Павлов, Мирослав Атанасов, Жечка Тотева – IT- специалист, Петър Христов.

„Посещения бяха предвидени в три от детекторите на големия адронен колайдер – ATLAS, ALICE и CMS, фабриката за антиматерия ELENA, контролния и компютърен център на ЦЕРН. Представена бе лекция на тема медицинска физика, показваща напредъка на науката, в сферата на ранната диагностика. Педагозите бяха запознати с откритието на бозона на Хигс.
Преминалите през курсовете допринасят за мотивиране на подрастващите, като им предават знанията си в най-новите достижения в областта на природните науки, инженерните разработки и информационни технологии, както и да подготвят бъдещото поколение физици, изследователи, инженери и учители. Програмата насърчава любознателността и креативността както на преподавателите, така и на техните възпитаници, посочват от свищовското училище.
И все пак – има ли смисъл всичко това? Знаем ли със сигурност, че ще бъде открита например тъмната материя или, че неутриното има маса? На този въпрос учените отговорят – не знаем… но трябва да се разширяват границите на човешкото познание и да се откриват нови хоризонти.

„Да влезеш в ЦЕРН – институцията, създадена от титаните във физиката с мото „Наука за мир“, за да открият тайните на Вселената е преживяване, което много трудно може да се опише, трябва да се преживее. Благодаря на г-жа Мариана Казларова, директор на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско, за предоставената възможност да бъда част от обучението, както и на прекрасните ръководители и организатори в лицето на г-жа Свежина Димитрова, директор на Астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“, гр. Варна и г-жа Радостина Новакова, главен експерт към МОН, които превърнаха обучението в невероятно приключение.“
Катя Кръстева-Танева

„Стремейки се да изучи безкрайното, науката сама става безкрайна“ Д. И. Менделеев

Leave a Reply