info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Междуинституционална квалификация

В периода 01-02.09.2023 г. бе осъществена Междуинституционална квалификация с педагогически специалисти от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора и СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас за обмен на добри педагогически практики.

Администратор: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply