info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Победители от финалното състезание на СБНУ

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката
/изх. № 1103-69/26.04.2021 г./ през учебната 2022/2023 г. за шестнадесета поредна година се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-69/26.04.2021 г./ през учебната 2022/2023 г. за шестнадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Тестовете се състоят от определен брой задачи за всеки клас по съответния учебен предмет. Всеки въпрос се оценява по трудност със съответен брой точки. Общият максимален брой точки за всеки тест е 50.
Съдържанието на тестовете е върху изучен материал към момента на провеждане на състезанието.
За да се постигне успех, трябва:

  • Да се трупат знания;
  • Да се проявява самостоятелност и инициативност;
  • Да се мисли логически;
  • Да се чете с разбиране;
  • Да се придобие функционална грамотност.

Както всяка година и през 2022/ 2023 година учениците в начален етап на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско взеха участие в състезанията, организирани от СБНУ. Всеки месец децата демострираха своите завидни знания по отделните учебни дисциплини и се представиха блестящо на финалния кръг.

1.а клас с класен ръководител г-жа Мария Полименова – 9 победители със златен медал

1.б клас с класен ръководител г-жа Цвета Зарева – 11 деца със златен медал и едно със сребърен

медал.

2.а клас с класен ръководител Зорница Симеонова – трима ученика със сребърен медал

2.б клас с класен ръководител г-жа Живка Жекова – три деца със сребърен медал

3.а клас с класен ръководител г-жа Силвия Иванова – 5 сребърни медали и един златен

3.б клас с класен ръководител г-жа Пенка Шигурова – шестима сребърни медалисти

4.а клас с класен ръководител г-жа Красимира Добрева – един сребърен медал

4.б клас с класен ръководител г-жа Галина Михалева – трима сребърни медалисти

Браво, деца! Аплодисменти за блестящите резултати, за дисциплината и труда, които проявихте в учебния процес и за високата мотивация да докажете споспбностите си!
Поздравления и за вашите учители, които неизменно застават до вас!
Поздравления и за останалите участници, които се представиха много достойно! Браво!
ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Автор на статията: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply