info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

Седмицата на гората е традиционен празник на българската гора и на лесовъдите в България. Отбелязва се всяка година, през първата цяла седмица, на месец април от 1925 г.
В СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско са предвидени да се проведат множество мероприятия по повод празничната за горите седмица. За учениците са планирани разнообразни занимания и специални горски уроци. Те имаха възможност да се включат и в различни тематични конкурси за рисунка, дигитални колажи и детско творчество.

С организирането на различни инициативи през тази седмица се цели повишаване на обществената осведоменост относно ценностите, значението и приноса на горите, за балансиране на жизнения цикъл на земята.

„Какво е за нас гората – глътка въздух, дом или любимо място за отдих? Да я пазим и обичаме!

🌷🌳🌲🍄🌾

По повод Седмицата на гората учениците от СУ “Н. Й. Вапцаров”- гр. Приморско
се включиха в редица мероприятия.
Днес първокласниците, съвместно с Община Приморско и Общински гори Приморско участваха в поставянето на ръчно изработени от тях и родителите им къщички за птици, засаждане на дръвчета и др. Заедно с класните си ръководители малчуганите подготвиха и поставиха табели за опазване на гората.
Добрите инициативи ни превръщат в добри хора!
Благодарим на всички, включили се в кампанията!

С уважение,
Мариана Казларова
Директор“

„Нашето бъдеще – децата и чистата природа!
Благодаря на малките ентусиасти, които с голямо желание и интерес участваха в кампанията!“
Д-р Димитър Германов
Кмет на Община Приморско

Г-жа Мариана Казларова награди с грамота и подарък отличилите се на 1-во, 2-то и 3-то място в конкурса за рисунка и дигитален колаж, посветен на седмицата на гората.

Всеки човек през живота си трябва да построи къща, да отгледа дете и да засади дърво.
Къщата е дългът към семейството, детето – към рода, а дървото – към цялото човечество, защото дърветата значат бъдеще.

„АЗ 💚ГОРАТА!“

Автор: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply