info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

ДЕНЯТ НА ТРАКИЯ

По инициатива на СУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – Приморско и ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Приморско бе организирана изложба посветена на Денят на Тракия. В културната институция се проведоха редица беседи с ученици от различни класове. Те се запознаха с героизма на българския войник по време на Одринската битка. Децата бяха приятно изненадани от ръководството на Музея с награди за участие, което предизвика чувство на удовлетворение и благодарсност.

Изложбата ще ви завладее, ще ви даде повод за размисъл и ще ви отнесе в света на Странджа – мистичната планина на траките. Това е начин малките художници да изразят чрез своите творби мислите и преживяванията си пред по-голяма аудитория, с очакване, че това ще се превърне в основа на техни по-нататъшни културни прояви.

Специални благодарности на г-жа Радостина Янчева за оказаната помощ при изготвяне на паспартута към картините.
1.а клас и г-жа Мария Полименова
1.б клас и г-жа Цвета Зарева
2.а клас и г-жа Зорница Симеонова
2.б клас и г-жа Живка Жекова
3.а клас и г-жа Силвия Иванова
3.б клас и г-жа Пенка Шигурова
4.а клас и г-жа Мариета Георгиева
4.б клас и г-жа Галина Михалева
Дигиталните творци на г-жа Катя Танева от 6.а клас
Благодарим на екипа на Музея за прекрасната съвместна работа!

Автор на статията: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply