info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Иновативна система за импулсна електролиза на вода в СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско

Енергийната ефективност се превръща в необходимост и приоритет за всички нас, предвид нарастващите цени на горивата. Отделянето на вредни емисии в атмосферата – също.

Днес, 06.12.2022г., в СУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Приморско бе внедрена Иновативна система за импулсна електролиза на вода – GI5000 по проект на Община Приморско за енергийна ефективност, на стойност 83 760 лв.

Принципът на работа на инсталацията е да разгражда водата до съставните й части – водород и кислород чрез импулсна електролиза, при което полученият водород позволява да се произвежда високоенергийно гориво на място. То се добавя към горивния процес на пелетите, като по този начин се повишава коефициентът им на полезно действие, както и ефективността на процеса на горене. Така се реализират икономии на конвенционалното гориво и се намаляват драстично вредните емисии от серен диоксид, въглероден диоксид и азотен оксид.

Училището ни е първото в област Бургас, в което се внедрява подобна иновативна технология.

Благодарим на Община Приморско в лицето на кмета, г-н Димитър Германов за поредната инвестиция за подобряване условията на образователния процес в училище и за усета му към технологични нововъведения!

С уважение,

Мариана Казларова

Директор

Администратор: Катя Танева

Leave a Reply