info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Ден на народните будители – 1 ноември 2022г.

1 ноември е честван като Ден на народните будители. Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение и всички тези, които са съхранили през вековете духовните ценности на нацията. Празникът се отбелязва за първи път в Пловдив през 1909 г. Цел на честването му е да се прослави делото на Свети Иван Рилски, на светите братя Кирил и Методий, на Йоан Екзарх, на Патриарх Евтимий, на героите от Българското Възраждане – Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Раковски, Петър Берон, Любен Каравелов, на Васил Левски, на Христо Ботев, на Григор Пърличев, на стружките братя Миладинови, на книжари и издатели, на хора на перото и книгата, на мислители и вдъхновители на ценностите на българската национална революция, на българското прераждане от етнос в нация, от средновековни хора в модерни граждани.

На 13 декември 1922 г. ХІХ Обикновено Народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за празниците, съгласно който: “Първи ноември да се празнува като всенароден празник на заслужилите българи … Да стане един постоянен национален празник в памет на всички труженици за българското национално и просветно културно възмогване и преуспяване …”. Предложението за промяната е направено от Правителството на Александър Стамболийски на 31 октомври 1922 г. Инициатор на промяната е тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.

1 ноември е обявен за почивен и неприсъствен ден за учениците. Но именно училищата са тези, които организират специални мероприятия за почитане на будителите – организират се представления, рецитали, поднасят се венци и т.н.

1.а клас и г-жа Мария Полименова
Изненада от 3.а клас и г-жа Силвия Иванова
Първокласниците 1б, попълниха работен лист,свързан с празника 1 ноември – Денят на народните будители. Получиха от класната си г-жа Цвета Зарева по един книгоразделител и ваканционни книжки.
Поздравени бяха от третокласниците на г-жа Силвия Иванова.

Ивон Овчарова от 2.б клас с класен ръководител г-жа Живка Жекова представи прекрасен проект за празника.

Ивайла Йовчева 2.б клас

3.б клас и г-жа Пенка Шигурова
4.б клас и г-жа Галина Михалева отбелязаха 1.ноември, като изготвиха тематично табло и книгоразделители.

„Уважаеми колеги, Скъпи ученици, Уважаеми родители,

Първи ноември е денят, в който отдаваме признание към духовните учители на Възраждането, към всички наши сънародници, благодарение на които сме съхранили своя бит и култура.
Всяко време има своите будители. Днес съвременните будители – учители, духовници, творци, са призвани да продължат тяхното дело, да предават гордо на следващите поколения завещаните ни духовни ценности.
Нека да продължим да градим родолюбието, да построим оня мост, по който нашите деца да пренесат знанията и ценностите, наследени от нашите предци, в бъдещето!“

Честит празник!

С уважение,
Мариана Казларова
Директор

Автор на статията: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply