info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско се включи в Проект „Морски отпадъци“

Проект „Морски отпадъци“

Проведена е образователна и информационна кампания сред учениците.
Тя е насочена към популяризиране на мерките за превенция и възпитаване на отговорно поведение към морската среда.
Кампанията включва:
– Изготвяне на образователно съдържание и отпечатване на образователни материали;
– Изнасяне на серия от 6 открити урока;
– Еднократна доброволческа кампания за почистване на отпадъци под насолв „Чист бряг” – събиране на отпадъци от места с пешеходен достъп извън плажовете отдадени на концесия.

Проектът ще се реализира на територията на община Приморско и прилежащата акватория на Черно море.

Доброволческата акция за почистване се проведе днес 13.06.2022 г.
Включиха се всички ученици от 6.а и 6.б класове и придружаващите ги учители – г-жа Катя Танева, г-жа Лора Кертева и г-н Стоян Пеев. Акцията беше координирана от служители на общината.

Автор на статията: Катя Кръстева-Танева

Leave a Reply