info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В УЧИЛИЩЕ

На 21.04.2022г. се проведе едно атрактивно и много полезно обучение на учениците от
СУ „Н.Й.Вапцаров” по пожарна безопасност и защита на населението.
Обучението на учениците започна в клас, с разясняване на противопожарните мерки и как трябва да постъпят при пожар в училището. След това се разгледаха конкретните решения: противопожарни уреди, план за евакуация, как са обезопасени отделните стаи, кабинети и т. н. Занятието завършва с евакуация на учениците на двора, като се отчита времето, кой е последен, кой най-правилно е постъпил и т. н.
Обучението завърши с демонстрация на пожарникарите от Районна служба за пожарна безопасност – гр. Приморско, които показаха различни начини за гасене на пожар и презентираха правила за безопасност при пожар.
С голям ентусиазъм се включиха малките ученици в „гасенето на пожара“.

Презентация

Действия при пожар

Автор на статията: Катя Кръстева-ТаневаLeave a Reply