Стаарт на новата учебна 2021 / 2022 г.

Може да е анимация на текстово съобщение
Уважаеми ученици,
15. септември е денят, който всяка година събира на едно място безгрижието на младостта и опита на мъдростта. Пътят към знанието не е лек, но само чрез него се постигат поставените цели.
Уважаеми родители,
за вас изминалата учебна година и електронното обучение се превърнаха в изпитание, защото учихме в една по-различна среда, среда на пандемия и несигурност. Заедно с вас се убедихме, че там, където родители, учители и ученици създават възможности да работят съвместно, процесът на обучение има успех. Затова говорят всички награди и призови места на наши ученици в състезания от областно и национално ниво
Уважаеми колеги,
вие сте незаменима част от процеса на образование и важен фактор във възпитанието и развитието на децата. Бъдете близо до учениците си и техните родители! Разбирайте ги, подкрепяйте ги, давайте им не само знания, но и личен пример, защото добрите начинания се градят от добри хора!
Желая на всички вас съзнателност, устрем и любопитство към знанието! Бъдете здрави!
Успешна учебна 2021/2022г.!
С уважение,
Мариана Казларова
Директор
❤️
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора, балон и на открито  Може да бъде изображение с 1 човек, дете, изправен и цвете Може да бъде изображение с 5 души, включително Мариана Казларова и изправени хора
Може да бъде изображение с 5 души и изправени хора Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и балон  Може да бъде изображение с 8 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и балон  Може да бъде изображение с дете, изправен и на открито  Може да бъде изображение с 4 души, включително Violeta Ivanova, изправени хора, балон и на открито
Може да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора и на открито Може да бъде изображение с балон, маса и на закрито Може да бъде изображение с балон, маса и на закрито Може да бъде изображение с балон и на закрито Може да бъде изображение с торта Може да бъде изображение с 14 души, дете, изправени хора, на закрито и текст, който гласи '3 драве' Може да бъде изображение с 7 души, дете, изправени хора, балон и на закрито