info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

22 април – Ден на земята

Двадесет и втори април е Световен ден на Земята. Страните по света, започвайки от граждани и сдружения, се събират за да обмислят проблемите, които засягат нашата планета. За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22.04.1970г., за да се подчертае необходимостта от природните ресурси на планетата.

Всяка година Денят на Земята се отбелязва под различно мото. Тази година на 22.04.2021 г. ще се проведе под наслова: „Възстановяване на нашата Земя“.

Не само в Деня на Земята, но и в нашето ежедневие през останалата част от годината, можем да полагаме грижи за възстановяването на околната среда, като залесяваме и озеленяваме местата, които обитаваме.

За поредна година СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Приморско отбеляза деня чрез различни инициативи:

– учениците от 1-вите класове се включиха в инициативата  работилница – „Нашата планета Земя“.

– учениците от 2-рите класове се включиха в работилницата “Моята прекрасна планета“ с изложба на рисунки.

– учениците от 3-тите класове и 4.клас участват в работилницата „Рецилкирането – отговорност на всеки“

– ученици от от 5 клас до 12 клас  създадоха презентации на тема „Денят на Земята“.

Целта на работилницата „Рецилкирането – отговорност на всеки“ е учениците да разберат смисъла на процеса рециклиране и това как един продукт може да се използва многократно, което ще спомогне за по – малкото изхвърляне на отпадъци и опазването на Земята.

Учениците от начален етап в часовете по компютърно моделиране с г-жа Катя Танева изработиха тематични значки „Земята“, с които се закичиха и носиха цял ден. Значки, изработени от децата носихме и ние учителите и ръководството на училището. Дигитални рисунки, пъзели и анимации бяха част от дейностите, с които дигиталните творци се представиха.

С беседи по темата, стихотворения и презентации си напомнихме, че майката Земя има нужда от нас – да я пазим, обичаме и да живеем в хармония с нея.

Г-жа Силвия Иванова и 1.а клас

Г-жа Пенка Шигурова и 1.б клас

Г-жа Цвета Зарева и 3.б клас

Дигиталните творци на г-жа Катя Танева
Диана Влахова, 5.б клас

Ралица Маркова, 5.б клас

Пъзели

Стефан Танев, 2.б клас

Ива Кръстева, 3.а клас

Анастасия Иванова, 5.б клас

Проект „Значки Земя“ и г-жа Катя Танева

Честит ден на Земята!????????????
Земята е наша къщурка зелена
и нека е чиста, добре проветрена
и нека е топла, и нека да свети
снежецът през зимата, слънцето лете!
Да кацне в дърветата песен на птиче,
сребриста от рибки реката да тича.
И нека я пазим – за тебе, за мене,
едничка е тази къщурка зелена!
Учениците от СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, гр. Приморско знаят, че Земята е нашия дом и нашия подслон!
Тя е наша отговорност и трябва
да я пазим чиста!
????️????????

1.а клас

1.б клас

2.б клас

3.а клас

3.б клас

4.а клас

3.а клас и г-жа Мария Полименова

Нашият призив към всички:
Когато много малки хора на много малки места,
правят много малки неща, могат заедно да променят лицето на нашата планета Земя! ????

Алекса Енева, 3.а клас

Алекса Енева, 3.а клас

Ива Кръстева 3.а клас

Марияна Георгиева 3.а клас

Значка за г-жа Радостина Прокопова

Значка за г-жа Панайотка Михова

Значка за г-жа Дора Върбанова

Значка за г-жа Йорданка Кутева

Значка за г-жа Николета Анастасова

Значка за г-жа Галина Михалева

Презентации по темата:

Презентация за 22 Април_Александра 6.а клас, с ръководител г-жа Катя Танева

Веселина Варадева, 6.а, с ръководител г-жа Катя Танева

Даная Илиева, 6.а, с ръководител г-жа Катя Танева

Димитър Христов_6.а, с ръководител г-жа Катя Танева

Поздрав от Морските звездички – 4 клас и г-жа Райна Стоянова