info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Нов компютърен кабинет

На 24.02.2021 г. в нашето училище бе открит нов компютърен кабинет, отговарящ на всички технологични изисквания за работа с ИКТ. Предназначен е предимно за учениците от начален етап, изучаващи предмета Компютърно моделиране, които правят своите първи стъпки в програмирането още от 1. клас. Гости на събитието бяха г-н Петко Гечев – Заместник кмет на община Приморско, Мариана Казларова – Директор на СУ „Н.Й.Вапцаров“, Радостина Прокопова – Заместик директор на училището, Панайотка Михова – Педагогически съветник, Галина Михалева – класен ръководител, които по стар български обичай бяха посрещнати с топла пита и сол. Учениците от 2.б клас с г-жа Катя Танева бяха подготвили кратък рецитал на тема „Безопасен Интернет“. Децата със своята учителка се представиха отлично. Показаха нагледно наученото от началото на учебната година и с ентусиазъм демонстрираха завидни знания при работата си с програмируема, интерактивна играчка „Blue-Bot“. А на интерактивния дисплей дори “изпитаха” гостите на събитието за дигиталните им умения. Финансирането на кабинета е 50% от проектна дейност по оперативни програми на ЕС и 50% общински средства. Пандемията леко осуети плановете ни, но не ни попречи да завършим започнатото.
Ръководството на СУ „Н.Й.Вапцаров“ сърдечно благодари на Община Приморско, в лицето на кмета Димитър Германов за подкрепата и съдействието за всяко начинание в областта на образованието, на Мария Кръстева, която внесе цветен уют с тематичния декор на стените на кабинета по идеен проект на Катя Танева, на Диян Аларлиев за перфектно свършената работа по полагането на физическите средства за връзка и интернет свързаността, на СКАТ за предоставения безвъзмездно Интернет, на Кирчо Танев за довършителните дейности по окомплектоване на КС!

„На всички ученици желая с ентусиазъм да посещават часовете по Компютърно моделиране и Информационни технологии, защото в това е бъдещето. Надявам се чрез ролеви игри да овладеят техниките на програмирането още от малки!
Успех и ползотворност на колегите по ИТ, които ще работят в кабинета!
Бъдете здрави!“

С уважение,
Мариана Казларова
Директор