info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Открит урок на тема: “Анализатори” по Биология и здравно образование с ученици от 9.клас

Днес бе проведен открит урок на тема: “Анализатори” по Биология и здравно образование с ученици от 9.клас
пред представители на фирма“Шел”, по съвместен проект на Община Приморско, “Шел” и СУ “Н.Й.Вапцаров”.
Предоставени бяха образователни ресурси за подобряване учебната среда в часовете за лабораторни упражнения по учебните предмети БЗО, ХООС и ФА.
Благодарим!❤️
Адмирации за деветокласниците и г-жа Дочка Минчева за професионалното отношение.????????????????
Мариана Казларова
Директор