info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

1-ви ноември: Денят на народните будители

Първи ноември е общо български празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилия и народни страдания — дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи – книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност. Първи ноември е денят, в който България се покланя пред великия благослов на своите будители. Пред ония достойни нейни синове, които изковаха от словото най-мощното оръжие и превърнаха спомена от славното минало на Отечеството в идеал и съдба на цял един народ. Днешна България е тържество на този идеал, а народът ни е издигнал в култ тяхната жертвеност пред олтара на родината. И е създал един прекрасен празник — 1 ноември — Ден на народните будители, за да светлее в националната памет жаравата от образи на творци и крепители на българската вселена. Да се поклоним пред тях всички българи, които във времето съхраняваха и градяха училища, читалища и университети. И да им благодарим, защото те възвестиха пред света, че в българската просвета и култура светлеят едни от най-древните пластове на човешката цивилизация.

Първи ноември далеч не е само празник, той е и символ. Символ на вярата, символ на спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето, символ на онова, което стои точно пред нас.
Поклон пред съвременните будители и голямо „Благодаря!“ на учителите, които през годините са оставили следа и в нашите сърца.

Учениците от 2.а и 2.б клас съвместно отбелязаха празника със стихове и песни, изработване на табла и книжки с помощта на г-жа  К. Добрева и г-жа Г. Михалева.

Златомира Франгулева, 2.б клас
Стефан Танев, 2.б клас
Дончо Георгиев, 2.б клас
Мишел Добрева, 2.б клас
Алекса Енева, 3.а клас
Ванина Шурелова, 3.а клас
Марияна Георгиева, 3.а клас
Книгоразделители изработиха учениците от 3.а клас, с класен ръководител М. Полименова.
Елинор Динкова от 7.а клас изготви презентация по темата под ръководството на г-жа Р. Бъчварова. Вижте я тук:
Елинор Динкова 7.а клас

Честит празник на всички българи!

Автор на статията: Катя Танева