Благодарствена грамота за родителите на учениците от СУ. „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Приморско

С благодарствена грамота, г-жа Мариана Казларова в качеството си на директор на СУ. „Никола Й. Вапцаров“ изрази възхищението си за грижата и усилията на всички родители по време на дигиталното обучение през втория учебен срок! 

 

❤️❤️❤️