ЧЕСТИТА НОВА 2020. ГОДИНА!

Дигиталната изложба на учениците от начален курс, изработена в часовете по Компютърно моделиране с  г-жа Катя Танева е изготвена като специален поздрав за щастлива нова година към всички  съученици, учители и родители.

За много години! ❣️

Администратор: Елица Райчева