„Геологията като наука и нейното практическо приложение“-открит урок на 17.12.2019г.

На 17.12.2019г. в СУ. „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Приморско, к-т по Биология и ЗО, в часа по човекът и природата с преподавател г-жа Златина Тодорова и в присъствието на зам. директор г-жа Радостина Прокопова се проведе открит урок с учениците от пети клас и с участието на Бас ван дер Ес – специалист геолог от „Shell“ и Александър Арабаджиян – специалист „Външни комуникации“ в Shell.

Учениците се включиха активно и при голям интерес в мероприятието.

Бяха запознати с основни видове скали и такива, които се срещат в нашия регион, с особеностите на геологията на региона и вероятността за наличието на изкопаеми горива.

В откритито занимание имаше и практическа част, в която се даде възможност на всеки един ученик да разгледа скали чрез увеличителни уреди и да успее да ги разпознае чрез определителни таблици и схеми.

Занятието протече при засилен интерес от страна на учениците като оставиха изключителни впечатления за служителите на известната фирма.

Автор на статията: Елица Райчева