info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Маратон на четенето – 9.12.2019 г.

Днес ученици от начален курс (1.“а“, 1.“б“, 2. „б“, 3.“а“, 4.“а“ и 4.“б“ клас), пети, шести „б“,  десети и единадесети клас на СУ. „Никола Й. Вапцаров“ се включиха в националната инициатива „Седмица на четенето“, като избраха да се осведомят с любопитни факти за любими свои автори, чрез различни ролеви игри и презентационни материали. Мероприятието се проведе в кабинета по информационни технологии и бе организирано от г-жа Катя Събева, г-жа Елица Райчева, г-жа Катя Танева, г-жа Сребрина Димитрова и г-жа Зорница Симеонова, г-жа Галина Михалева и г-жа Красимира Добрева, г-жа Цвета Зарева, г-жа Пепа Шигурова, г-жа Силвия Иванова.

Колегата Е. Райчева запозна учениците с ползата от четене и интерпретиране на текстове, а г-жа К. Събева даде подробна информация посредством презентации, изготвени от наши ученици за българските автори А. Константинов и П. Славейков.

Тази първа част от „Седмица на четенето“ премина под надслов „Маратон на четенето“.

Втората част бе организирана от г-жа К. Танева като „Storytelling“ и включи  четене и интерпретиране  на текстове от произведения чрез методите:

четене на верижка; четене по роли; драматизация по приказка от Хитър Петър; четене на дигитална приказка – откъс от приказка и гатанки по същата с цел разпознаване на произведението; функционално четене на приказка с отговори на въпроси по сюжета;

По време на занятието с начален курс, г-жа  К. Танева обсъди с учениците процеса на създаване на книгите, като в 3.“а“ клас заедно с г-жа З. Симеонова  се изготви книжка за различни видове животни и растения със структура на енциклопедия.

Корицата „Страхотни приказки“ изготвиха 4.“б“ клас в часовете по изобразително изкуство и компютърно моделиране заедно с г-жа Танева.М

Г-жа Мария Полименова като класен р-л на 2 „а“ клас изработи заедно с децата макети на къщички на приказката.

2 „б“ клас и г-жа Ц. Зарева се включиха в мероприятието със изработване на книжен показател.

Най-малките обогатиха енциклопедичните си познания за света, като децата сами организираха помежду си викторина „Слушане с разбиране“.

С всички  възпитаници от начален курс на училището бяха обсъдени подробно и поуките от цикъла приказки „Хитър Петър и Настрадин Ходжа“.

Трета част се осъществи под мотото „Нашата любима приказка“, където учениците от 11. клас Момчил Димитров и Ралица  Тодорова прочетоха любимите си приказки от детство на по-малките ученици, а класните ръководители – г-жа К. Добрева и г-жа Г. Михалева заведоха своите ученици (1 „а“ и 1″ б“ клас) в читалищната библиотека.

Благодарим на учениците и учителите за тяхното активно участие! ❤️

Автор на статията: Елица Райчева