Открит урок по БДП – 18.11. 2019г.

На 18.11.2019г. от 10.20 ч. в СУ. „Никола Й. Вапцаров“ се проведе открит урок по Безопасност на движението по пътищата. В урока взеха участие учениците от шестите класове, които дискутираха и презентираха материали заедно с представители на РУП – гр. Приморско.

Благодарим за успешната организация при протичането на заниманието на г-жа Златина Тодорова и г-жа Жечка Панайотова.

Администратор: Елица Райчева