info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Обучение на педагогическите кадри в СУ „Никола Й. Вапцаров“ на тема „Иновативни подходи в преподаването“

Учителският колектив при СУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Приморско участва в обучителен семинар BG 05M201001-2-010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Обучението се проведе на 15 и 16.11.2019г. в к. к. Слънчев бряг, а участие взеха 30 бр. педагогически кадри от колектива.

Темата „Иновативни подходи в преподаването“ се оказа интересна и ползотворна за всички.

Лекторката Милена Тодорова поднесе по достъпен и забавен начин новите подходи в образователния процес.

Всички педагози активно участваха процеса на разработване на иновативни методи за подобряване качеството на учебния процес в училище.

Администратор: Елица Райчева