Благотворителен концерт под надслов „Да бъдем добри“

Скъпи съграждани,

От името на учителския колектив и учениците на СУ. „Н. Й Вапцаров“ Ви каним най-учтиво да бъдете наша публика в името на благородна кауза. Ще Ви очакваме на 27.03.2019г. от 18.00 часа в залата на читалище „Самообразование“ в гр. Приморско.

Директор: Мариана Казларова