info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ГРАД ПРИМОРСКО

На 9.05.2018г. в  СУ. „Никола Й. Вапцаров“ в гр. Приморско се проведе Ден на ученическото самоуправление. В образователната инициатива, посветена на Деня на Европа, на която ученици и учители си размениха ролите, се включиха деца от VII, IX и XI клас.

Възпитаниците със заслуги за издигането  авторитета на училището  поеха ръководството на институцията, като си размениха ролите с директора, зам. директора и учителите. Те поеха управлението за един ден и отблизо се запознаха с естеството на работа на ръководството. Учениците работеха с дневниците, попълваха учебна документация и се запознаваха с програми в сферата с образованието. Някои от тях следяха за спазване на  дисциплината в класните стаи чрез видео наблюдението, а други помагаха на дежурните учители по коридорите за реда в междучасията.

Образователната инициатива продължава през целия учебен ден, а участниците в нея ще бъдат наградени от директора Мариана Казларова с грамоти.