info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Национално външно оценяване

ДЗИ


Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (обн. ДВ. бр.95 от 8.12.2015 г.)

НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка (обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г.)


НВО 10. клас


Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2023-2024 година


НВО 7. клас


СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско – МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморко – МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Приморско – МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА


НВО 4. клас


Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2023-2024 година