info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Държавни зрелостни изпити

МОН публикува на сайта си датите на Националното външно оценяване и на Държавните зрелостни изпити.

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10:00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10:00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09:00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09:00 часа

Х клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г. – след обществено обсъждане

Сесия май – юни

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
– 17 май 2024 г., начало 08:30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
– в периода 22 май – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
– 22 август 2024 г., начало 08:30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 август 2024 г., начало 08:30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
– в периода 26 – 30 август 2024 г.