info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Държавни зрелостни изпити

Учебната 2022/2023 година

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

29 май 2023 г., – НВО БЕЛ 4 клас

30 май 2023 г. – НВО Математика 4 клас

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

29 май 2023 г., – НВО БЕЛ 4 клас

30 май 2023 г. – НВО Математика 4 клас

ДЗИ


Заповед за определяне на графика на ДЗИ – 2023 година

Правила за информационна сигурност за ДЗИ – 2023 година

Инструктаж за зрелостника за ДЗИ – 2023 година

Изпитни материали от ДЗИ – 2022 година

НВО 10. клас


Правила за информационна сигурност за НВО – ИКТ в 10. клас – 2023 годинаИзтегляне

Инструктаж за ученика за НВО в 10. клас – 2023 година

Инструктаж за ученика за НВО-ИКТ в 10. клас – 2023 година

Инструктаж за ученика за НВОпо чужд език, компонента „Говорене“ – 2023година

НВО 7. клас


Заповед за утвърждаване на графика за НВО през учебната 2022/2023 година

Правила за информационна сигурност за НВО в 7. клас – 2023 година

Инструктаж на ученика за НВО в 7. клас – 2023 година

НВО 4. клас


Правила за информационна сигурност за НВО в 4. клас – 2023 годинаИзтегляне

Инструктаж за ученика за НВО в 4. клас – 2023 година

Инструктаж за диктовка на НВО в 4. клас по БЕЛ – 2023 година