ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

СЪСТАВ НА СЪВЕТА ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ „ТВОЯТ ЧАС“:

 

АКТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРУПИТЕ

ДРУГИ:

ПРОЕКТ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“

„ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ – КОМПОНЕНТ 2