info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Училищно настоятелство

Име, презиме, фамилияДлъжност
1.Люба Цецкова ЖелеваПредседател
2.Катя Георгиева Кръстева-ТаневаСекретар
3.Тонка Найчева ВълчеваЧлен
4.Стойко Димитров СтойковЧлен
5.Ваня Иванчева Стоева-АндоноваЧлен