info-200803@edu.mon.bg 0550 3-28-74

Училищни формации

КЛУБ „СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ“ с ръководител г-жа Радостина Янчева

ВОКАЛНА ГРУПА с ръководител г-н Стефан Стоянов

ТЕАТРАЛНО АТЕЛИЕ „ОДЕОН“ с ръководител г-н Георги Христов