ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18 ОТ ЗСООМУП

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 А, Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2 А, Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 А,Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 А,Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 8 КЛАС

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 ГОДИНА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ/ЗАКРИЛА НА ДЕЦА В РИСК/ 2017-2018 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ