График за провеждане на приравнителни изпити

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ НИВА, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ